فرازهایی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب؛

مقام والای فاطمه زهرا (س) توصیف ناشدنی است

ATIPRESS - حضرت آیت الله خامنه ای درباره شخصیت حضرت فاطمه (س) فرمودند هر كدام از ائمه اطهار (ع) راجع به زهرای اطهر، جمله ای سخن گفته اند و آن را با زبان تعظیم و ستایش بیان كرده اند. این، نشان دهنده آن مقام والا و توصیف ناشدنی است.

مقام فاطمه زهرا (س) در خور آن است كه عقول برجسته انسان های بزرگ، در اصلی ترین رشته های تفكرشان بیاندیشند و زبان ها فصیح ترین و بلیغ ترین گویندگان و شعرا و سرایندگان، آن اندیشه ها را در قالب كلمات بیاورند و سرشارترین ذوق ها و جوشان ترین طبع های فیاض و سیال هنرمندان و شاعران، آنها را به صورت شعر و سخن منظوم، با بهترین گویش ها و حنجره ها بیان كنند.
اگر این طور بشود، شاید ذهن بشر متوسط امروز و ما كه از معارف حقیقی الهی دوریم و كشش نداریم كه در ذهن و دل و روحمان، حقایق والا و متعالی را درك بكنیم، بتوانیم گوشه ای از فضایل و مدایح و مناقب و محامد این بزرگوار را بفهمیم و درك كنیم.
وقتی انسان به روایاتی كه مربوط به فاطمه زهرا (س) می باشد و از ائمه (ع) صادر شده است، مراجعه می كند، می بیند زبان معصومین (ع) نسبت به این بزرگوار، آن چنان زبان ستایش و خضوع و خشوع است كه برای كسی كه مقام والای فاطمه زهرا (س) را ندانسته باشد، ممكن است مایه تعجب بشود.
از خود پیامبر اكرم (ص) كه پدر و مربی این مخدره بزرگوار بود، تا امیرالمومنین كه همسر او بود و تا فرزندان او ـ ائمه اطهار(ع)ـ، هر كدام راجع به زهرای اطهر، جمله ای سخن گفته اند و آن را با زبان تعظیم و ستایش بیان كرده اند. این، نشان دهنده آن مقام والا و توصیف ناشدنی است كه حقیقتا برای ذهن قاصر ما، آن علو درجه معنوی و ملكوتی ام الائمه النجباء (ع) قابل درك نیست و ما به قدر فهم خود، ممكن است رشحه یی از رشحات را درك كنیم.

شماره خبر:665
تاریخ درج خبر:1391/02/04
ساعت درج خبر:12:50:45