تمام روستاهای كشور امسال برق دار می شوند

ATIPRESS - مجری طرح برق رسانی روستاهای كشور گفت تمام روستاهای بالای 10 خانوار كشور امسال برق دار می شوند و در این میان برق رسانی به 130 روستا با استفاده از انرژی های نو صورت می گیرد.

به گزارش ATIPRESS به نقل از ايرنا ؛ محمد مصلحتی افزود: در سال گذشته 656 روستا برق دار شدند كه از این تعداد برق رسانی به 22 روستا با استفاده از انرژی های نو بوده است.
وی با بیان اینكه در سال 1385 تمامی روستاهای بالای 20 خانوار كشور دارای برق شدند اظهار كرد: در آن مقطع تصمیم گرفته شد كه روستاهای بالای 10 خانوار كشور از نعمت برق بهره مند شوند.
مجری طرح برق رسانی روستاهای كشور اضافه كرد: بر این اساس یك هزار و 500 روستای بالای 10 خانوار در كشور شناسایی شد كه سال گذشته 656 روستا برق دار شدند و این در حالی است كه شرایط آب و هوایی باعث شد مقداری از برنامه ها با تاخیر مواجه شود.
مصلحتی با اشاره به مزایای برق رسانی به روستاها با استفاده از انرژی های نو خاطرنشان كرد:در حال حاضر هم در میان همكاران وزارت نیرو و هم در میان مشتركان روستایی تمایل به استفاده از این انرژی ها وجود دارد چرا كه با استفاده از این شیوه هم هزینه تعمیر و نگهداری شبكه بسیار پایین است و هم مشكلات زیست محیطی ندارد.
وی همچنین در خصوص بودجه اختصاص یافته به برق رسانی روستایی در سال جاری گفت: بودجه مورد نیاز برای برق رسانی روستایی در سال جاری 110 میلیارد تومان است كه به همراه مطالبات، در مجموع 150 میلیارد تومان باید به برق رسانی روستایی اختصاص داده شود.
مجری طرح برق رسانی روستایی كشور ادامه داد: روستاهایی كه از این به بعد باید به آن ها برق رسانی شود عمدتا در استان های جنوبی سیستان و بلوچستان، خوزستان،هرمزگان و فارس واقع شده اند كه با توجه به پراكندگی بسیار زیاد تاكنون برق دار نشده اند.
وی همچنین از رتبه بندی شركت های توزیع برق منطقه ای در كشور گفت و افزود: در سال گذشته شركت های توزیع برق جنوب كرمان،سیستان و بلوچستان و شمال كرمان از نظر تعداد برق رسانی به ترتیب حایز رتبه های اول تا سوم شدند.
به گفته مجری طرح برق رسانی روستایی در حال حاضر حدود 23 میلیون نفر از جمعیت ایران ساكن مناطق روستایی هستند و برق رسانی به این مناطق ظرفیت های گسترده ای كه به صورت بالقوه در این مناطق وجود دارند را به فعلیت درمی آورد.
وی از پدیده مهاجرت معكوس به مناطق روستایی گفت و افزود: ارائه خدمات رسانی به این مناطق باعث كاهش فاصله مناطق شهری و روستایی شده است ضمن اینكه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاكنون350 روستا تبدیل به شهر شده اند.

شماره خبر:616
تاریخ درج خبر:1391/01/20
ساعت درج خبر:13:18:56