آرشیو اخبار

  • شماره 1 مجله تحقيقات و بازاريابي نوين ATIPRESS - نوآوري در بازاريابي، بازاريابي و تحقيقات بازار الكترونيك، تجارت الكترونيكي، داده كاوي در بازاريابي و تحقيقات بازار و سيستم هاي اطلاعات بازاريابي همچنين هوشمندي بازاريابي جزو مباحث و رويكرد هاي مورد اشاره در اين مجله است.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۰ دوشنبه ۱۷ مردادسـاعت انتشار خبر : 08:59:48