گزارش تصویری

شمال پایتخت انگلستان در آتش خشونت نژادی مي سوزد

شمال پایتخت انگلستان در آتش خشونت نژادی مي سوزد


ATIPRESS - درگیری بین پلیس و معترضان به دليل قتل یکی از گانگسترهای سیاهپوست در شمال لندن وسعت گرفت.

منبع : مهر