آرشیو اخبار

 شماره 1 مجله تحقيقات و بازاريابي نوين

شماره 1 مجله تحقيقات و بازاريابي نوين

ATIPRESS - نوآوري در بازاريابي، بازاريابي و تحقيقات بازار الكترونيك، تجارت الكترونيكي، داده كاوي در بازاريابي و تحقيقات بازار و سيستم هاي اطلاعات بازاريابي همچنين هوشمندي بازاريابي جزو مباحث و رويكرد هاي مورد اشاره در اين مجله است.

استراتژي هاي بازاريابي و تحقيقات بازار، تصميم گيري در بازاريابي و تحقيقات بازار، مديريت ارتباط با مشتري، مديريت زنجيره تامين، بازاريابي جهاني و مهندسي فروش و بازاريابي از جمله موارد ديگري است كه به آن ها و ابعاد آن ها در اين مجله پرداخته مي شود.
دانشگاه اصفهان با همكاري دانشگاه هاي معتبر كشور با هدف فراهم كردن زيرساخت و بستر ايجاد مبادلات علمي، تجميع، ارتقاء و گسترش دانش، توليد محتوا و انتشار و توزيع اطلاعات در زمينه بازاريابي و رويكرد هاي نوين در اين حوزه به خصوص حوزه تحقيقات بازاريابي، اقدام به تهيه و انتشار مجله علمي - پژوهشي تحقيقات بازاريابي كرده است.
اين مجله بر اساس مصوبه كميسيون نشريات وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري، داراي درجه علمي - پژوهشي است و در پايگاه هاي استنادي ISC نمايه خواهد شد.
دانشگاه هاي علامه طباطبايي، تربيت مدرس، شيراز، شهيد بهشتي، يزد، فردوسي مشهد، شهيد باهنركرمان و مركز علوم تحقيقات با دانشگاه اصفهان براي تهيه و انتشار اين مجله همكاري مي كنند.
زمينه هاي مورد بررسي در اين مجله :
 نوآوري در بازاريابي
 بازاريابي و تحقيقات بازار الكترونيك
 تجارت الكترونيكي
 داده كاوي در بازاريابي و تحقيقات بازار
 سيستم هاي اطلاعات بازاريابي
 هوشمندي بازاريابي
 استراتژي هاي بازاريابي و تحقيقات بازار
 تصميم گيري در بازاريابي و تحقيقات بازار
 مديريت ارتباط با مشتري
 مديريت زنجيره تامين
 بازاريابي جهاني
 مهندسي فروش و بازاريابي
----------------------------
سردبير و مدير مسئول: دكتر علي صنايعي ، دانشيار گروه مديريت- دانشگاه اصفهان ( E-mail: info@Drsanayei.com )
مدير روابط عمومي:  محمد فؤاد رحمان سرشت ، ( E-mail :  info@ICTPRESS.ir )
اعضاي هيئت تحريريه :
دكتر عبدالحميد ابراهيمي، دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي
دكتر نظام الدين فقيه ، استاد دانشگاه شيراز
دكتر علي صنايعي ، دانشيار دانشگاه اصفهان
دكتر محمد رضا حميدي زاده ، دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي
دكتر بهرام رنجبريان ، استاد دانشگاه اصفهان
دكتر محمد صالح اولياء ، دانشيار دانشگاه يزد
دكتر اصغر مشبكي ، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
دكتر حبيب اله دعايي ، دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد
دكتر علي ملا حسيني ، دانشيار دانشگاه شهيد با هنر كرمان
دكتر محمد ابراهيم محمد پور زرند ، دانشيار دانشگاه آزاد واحد مركز
دكتر فرامرز هندسي ، دانشيار دانشگاه صنعتي اصفهان
داوران اين شماره :
دكتر عبدالحميد ابراهيمي، دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي
دكتر حسين رحمان سرشت، استاد دانشگاه علامه طباطبايي
دكتر اصغر مشبكي، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
دكتر علي عطا فر، استاد يار دانشگاه اصفهان
دكتر علي شائمي، استاد يار دانشگاه اصفهان
دكتر حسين رضايي، استاد يار دانشگاه اصفهان
دكتر آرش شاهين، استاد يار دانشگاه اصفهان
دكتر شاه حسيني، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران
دكتر محمد رضا حميدي زاده، دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي
دكتر محمد صالح اولياء، دانشيار دانشگاه يزد
در اين شماره از مجله مي خوانيد :
بررسي تاثير ريسك، ارزش و آگاهي قيمت بر تمايل به خريد كالا هاي بازار خاكستري در استان كرمان  ، كاري از علي ملا حسيني، بهرام جبار زاده                                  
بررسي تاثير ويژگي هاي جمعيت شناختي بر جذب كمك هاي مردمي از طريق تبليغات با سرويس پيام كوتاه ، كاري از ميرزا حسن حسيني، سميه حاجي زاده، بهرام حسن پور
عوامل مؤثر بر توسعه فناوري شناسايي از طريق فركانس هاي راديويي(( RFID در مديريت زنجيره تامين الكترونيكي(E-SCM ) ، كاري از علي صنايعي، امير مهدي قاضي فرد، فريبرز سبحان منش
بررسي تاثير ويژگي هاي فردي بر ايجاد هوش بازاريابي در سازمان ، كاري از محمد فاريابي، عليرضا جلالي كلده، فاطمه نيكبخت
بررسي و رتبه بندي عوامل و مؤلفه هاي مؤثر بر فرآيند توسعه محصول جديد ، كاري از سعيد سعيدا اردكاني، رضا طالعي فر، سيد حسن حاتمي نسب، فرهنگ محمدي
رتبه بندي عوامل مؤثر بر رقابت پذيري صنعت فرش كشور با روش تاپسيس فازي ، كاري از فريده حق شناس كاشاني، نيما سعيدي
كاركرد صادراتي شركت ها: شناسايي اثر مزيت هاي رقابتي، تطبيق تاكتيك هاي بازاريابي و تجربه صادراتي بر كاركرد صادراتي ، كاري از سيد يعقوب حسيني، سيد جواد مير جهان مرد


این خبر تابحال 4786 مرتبه مشاهده شده است.

شماره خبر:43
تاریخ درج خبر:۱۳۹۰ هفدهم مرداد
ساعت درج خبر:08:59:48
نظر خود را برای ما ارسال نمائید...
  • نام:
  • ایمیل:
  • وب سايت / وبلاگ:
  • نظر: