اخبار hi-tech

  • بخش ويژه فناوري نوين روزنامه فناوران آغاز بكار كرد محمد فواد رحمان سرشت - ATIPRESS - پاسي از دهه دوم هزاره سوم ميلادي سپري شده و بشر قائم بر فناوري هايي شده كه زندگي او را دگرگون ساخته است ؛ او ناچار به دنبال راه هايي براي استفاده صحيح از آن مي گردد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۰ چهارشنبه ۳۰ شهريورسـاعت انتشار خبر : 08:30:43