اخبار acer

  • ايسرAspire R7 دنیایی از توانایی ها ATIPRESS - ايسرAspire R7 با آنچه به عنوان واقعیت‌های طراحی در لپ‌تاپ‌ها می‌شناسیم کاملا متفاوت است و یک بازنگری کلی در ساختار آن دیده می‌شود که بر اساس دو مفهوم ویژگی‌های لمسی و تایپ اجرا شده است.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۲ يکشنبه ۱ ديسـاعت انتشار خبر : 12:55:26