اخبار USSD

  • استفاده از خدمات بانكي بدون هيچ محدوديتي در هر ساعت از شبانه روز ATIPRESS - مدیر بازاریابی شرکت اینفوتک با بيان اينكه پرداخت 770 بر مبناي تكنولوژي USSD است كه عملا نوعي پرداخت موبايلي است تاكيد كرد: با بكارگيري اين سرويس متقاضيان از طريق تلفن همراه و بدون هزينه تماس مي‌توانند در هر ساعت از شبانه روز و بدون هيچ محدوديتي از خدمات سيستم بانكي استفاده كرده و خدمات مختلف بانكي را دريافت كنند.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۲ شنبه ۱۶ آذرسـاعت انتشار خبر : 21:38:03