اخبار EDU

  • بررسي بايدها و نبايدهاي مدارس هوشمند ATIPRESS - دانشگاه شیراز واحد امارات عربی متحده با همکاری کالج بین المللی کانادایی دبی و شرکت فن آوران ارتباط مفید در نظر دارد همزمان با بیست و پنجمین نمایشگاه آموزش دبی که از تاریخ سیم فروردین الی یکم اردیبهشت ماه 1391 (19-21 April ) در نمایشگاه دایمی دبی برگزار می‌شود، همایش تکنولوژی و آموزش مدرن را برگزار كند كه این همایش در دو روز و با حضور سخنرانان مدعو و خبره در حوزه تعلیم و تربیت مبتنی برفن آوری اطلاعات و ارتباطات ارایه خواهد شد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۶ فروردينسـاعت انتشار خبر : 14:49:52