اخبار CES

  • CES 2015 : بار دیگر ASUS جوایز CES را درو کرد ATIPRESS - نمایشگاه CES 2015 نیز برگزار شد و تمام شرکت های فعال حوزه آی تی محصولات جدید و متنوعی را ارائه کردند تا توانمندی ها و پیشرفت های خود را در معرض نمایش قرار دهند.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ دوشنبه ۲۹ ديسـاعت انتشار خبر : 15:19:58