اخبار کشاورزی

  • لزوم رفع نگرانی های آموزشی کشاورزان ATIPRESS - تبریز- خبرگزاری مهر: شهرستان مرند به لحاظ استعدادهای بالقوه از نظر کشاورزی، محل مناسبی برای کاشت محصول ارزشمند و استراتژیک زعفران به شمار می رود ولی به دلیل عدم برنامه ریزی و فقدان زیر ساخت ها، این محصول استان در بازار مشهد به نام زعفران خراسان به فروش می رسد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ يکشنبه ۱۸ آبانسـاعت انتشار خبر : 09:03:35
  • اختصاص 10 میلیارد دلار به بخش کشاورزی ATIPRESS - وزیر جهادکشاورزی با تاکید بر اینکه در وزارت جهادکشاورزی صف، کوپن یا امضای طلایی نداریم، گفت: از دی ماه سال گذشته تاکنون، 10 میلیارد دلار منابع از صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ يکشنبه ۱۱ آبانسـاعت انتشار خبر : 16:27:48