اخبار چك

  • سرنوشت چک‌های صادر شده پس از حذف صفرها ATIPRESS - با مطرح شدن بحث رفرم پولی و حذف چهار صفر از پول ملی یکی از موضوعات تعیین تکلیف چک‌های صادر شده پس از اصلاح پول ملی است که ...
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۱ يکشنبه ۲۶ آذرسـاعت انتشار خبر : 13:12:52