اخبار چارگون

  • رونمایی نرم‌افزارهای جدید در سبد محصولی دیدگاه ATIPRESS_مدیرعامل چارگون با تشریح عملکرد خانواده 350 نفری چارگون در طراحی، ‌تولید وعرضه مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه گفت: امسال نیز مانند هر سال با رونمایی از نرم‌افزارها و محصولات جدید در 5 راهکار اتوماسیون اداری، منابع انسانی، مالی، لجستیک و BPMS دیدگاه و همچنین ارائه گزارشی از عملکرد یکساله شرکت، میزبان مشتریانمان خواهیم بود.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذرسـاعت انتشار خبر : 18:55:08