اخبار پرداخت الکترونیک

  • امکان پرداخت الکترونیکی از طریق تلفن همراه ممکن شد ATIPRESS - سامانه "پرداخت 770" بر پایه فناوری USSD که امکان پرداخت الکترونیکی را از طریق تلفن همراه و با هدف کاهش هزینه ها و حذف پول نقد ممکن می سازد در الکامپ نوزدهم رونمایی می شود.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۲ چهارشنبه ۱۳ آذرسـاعت انتشار خبر : 22:26:19