اخبار پاد

  • با چند کلیک، به کودکان بی‌ سرپرست بمی کمک کنیم ATIPRESS - جمع‌آوری کمک‌های آنلاین از سوی سایت مهربانه با همکاری موسسه خیریه یاوران ایتام برای ساخت سرپناه برای یک خانواده بی‌سرپرست 13 نفره بمی آغاز شد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۱ ديسـاعت انتشار خبر : 07:01:46