اخبار يارانه

  • ATIPRESS - صدای پای یارانه 1200 میلیاردی تولید می‌آید به گزارش ATIPRESS ، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در روزهای آینده 1200 میلیارد تومان سهم صنعت از منابع درآمدی حاصل از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد، گفت: صنایع رقابت پذیر در اولویت دریافت یارانه قرار دارند.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ شنبه ۱۰ آبانسـاعت انتشار خبر : 11:00:42
  • جهانگرد: تذكرات لازم به حملات جدي به سايت رفاهي داده مي‌شود ATIPERSS - معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات گفت:برخي از حملات داخلی به سايت رفاهي به شکل آماتوری بوده و برخی دیگر هم شاید می‌خواستند توان ما را آزمایش کنند اما به هر حال تمام این موارد مانیتور شده و IPهای حمله کننده شناسایی می‌شوند و اگر حملات آن‌ها جدی باشد از طریق سرویس‌دهندگان مربوط به آن IP تذکرهای لازم ارائه خواهد شد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ شنبه ۲۳ فروردينسـاعت انتشار خبر : 15:13:00
  • بعید می‌دانیم حمله‌ای روی سایت رفاهي تاثیر بگذارد ATIPRESS - وزیر ارتباطات و اطلاعات تاکید کرد: لازم است دولت برنامه‌های خود را اعلام کند تا مردم بدانند به ازای یارانه‌ای که دریافت نمی‌کنند چه برنامه‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده است .
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ شنبه ۲۳ فروردينسـاعت انتشار خبر : 15:06:09