اخبار وزارت فرهنگ

  • احتمال تعطیلی دائم دفتر رویترز در تهران وجود دارد ATIPRESS - مدیر كل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نخستین جلسه محاكمه مسوول نمایندگی خبرگزاری رویترز در تهران به اتهام تروریست خواندن بانوان ورزشكار ایرانی ، نهم مهر ماه امسال برگزار می شود.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۱ سه شنبه ۳ مردادسـاعت انتشار خبر : 13:25:46