اخبار وزارت خارجه

  • باید برای افراط گرایی منطقه چاره اندیشی شود ATIPRESS-وزير خارجه یمن در حاشيه اجلاس مشترك عدم تعهد و اجلاس گروه هفتاد وهفت در الجزاير با محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان ديدار و گفتگو كرد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ شنبه ۱۰ خردادسـاعت انتشار خبر : 08:36:41
  • صالحي نسبت به وضعيت جاري در سوريه ابراز نگراني كرد ATIPRESS - وزير امور خارجه سوئد در تماس تلفني با علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه كشورمان نسبت به وضعيت جاري در سوريه ابراز نگراني كرد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۱ سه شنبه ۱۰ مردادسـاعت انتشار خبر : 10:46:17