اخبار واردات

  • واردات در چهار ماه اخیر 3 و نیم درصد کاهش يافته است ATIPRESS - سخنگوی طرح تحول اقتصادی گفت: در چهار ماهه اخیر واردات به 18 و 4 دهم میلیارد دلار رسیده که از لحاظ ارزشی در این مدت 3 و نیم درصد کاهش داشته است.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۰ شنبه ۱۹ شهريورسـاعت انتشار خبر : 12:36:23