اخبار هوش مصنوعي

  • هوش مصنوعی یک ضرورت یا یک تهدید ATIPRESS - پیشرفت های قابل توجه در ساخت رباتهای مختلف طی چند سال اخیر، آینده ای را ترسیم می کند که در آن رباتها قادر به انجام هر کاری هستند.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ سه شنبه ۳۰ ارديبهشتسـاعت انتشار خبر : 10:31:31