اخبار نهاب

  • "نهاب" برنده لوح زرین جشنواره نوآوری محصول برتر ایرانی ATIPRESS - محصول" نهاب" شرکت خدمات انفورماتیک در تمام مراحل ارزیابی سومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی موفق به دریافت لوح زرین و گواهینامه محصول برتر در سال ۱۳۹۷ شد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۷ جمعه ۲۸ ديسـاعت انتشار خبر : 13:11:02