اخبار ميراث فرهنگي

 • سایت های غارت میراث فرهنگی در فضای مجازی زیاد است
  تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ سه شنبه ۳۱ تيرسـاعت انتشار خبر : 14:55:36
 • کاهش جرایم علیه میراث فرهنگی در مقایسه سالهای 91 و 92
  تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ سه شنبه ۳۱ تيرسـاعت انتشار خبر : 14:52:41
 • تخریب عامدانه بخش بزرگی از عرصه مجموعه باستانی شوش ATIPRESS- سرپرست هیأت تعیین عرصه و پیشنهاد حرایم محوطه‌ تاریخی شوش گفت: مدیران فعلی و قبلی و تصمیم گیران در پرونده شوش، می دانند که عرصه شوش بیش از 400 هکتار است بنابراین اظهار بی اطلاعی آنها معنایی ندارد جز نادیده گرفتن و تخریب عامدانه و برنامه ‌ریزی شده بخش بزرگی از عرصه مجموعه باستانی شوش که به نظر می رسد بنا به مقاصدی سعی در حذف آن می شود.
  تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۲ تيرسـاعت انتشار خبر : 16:22:35
 • هجوم بساز بفروشها به خانه شیخ فضل الله نوری ATIPRESS- خانه ای که شیخ فضل الله نوری در آن ترور شد و ۱۸ ماه مدفن او بود سالهاست که فراموش و در آن ساختمان سازی شده است. این در حالی است که شاکله اصلی این بنا نیز در حال ریزش است و درهای آن را گل گرفته اند.
  تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ دوشنبه ۱۹ خردادسـاعت انتشار خبر : 09:46:54