اخبار مدیریت بحران

  • دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران آغاز شد ATIPRESS - دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران با رویکرد نقش فناوری های نوین در کاهش آسیب پذیری ناشی از حوادث غیرمترقبه به مدت دو روز در محل تالار وزارت کشور آغاز شد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۱ سه شنبه ۳۰ خردادسـاعت انتشار خبر : 14:25:48