اخبار كتاب

  • کتاب رسانه های اجتماعی منتشر شد ATIPRESS - کتاب رسانه‌های اجتماعی، نوشته جواد افتاده، با مقدمه‌ای از دکتر هادی خانیکی از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌‌ریزی رسانه‌ها منتشر شد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۰ خردادسـاعت انتشار خبر : 11:40:10
  • کتابت قرآن ثبت نور در کاغذ است ATIPRESS - معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه 6 تهرآن از خوشنویسان و کاتبان قرآن کریم حمایت می کند.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۲ چهارشنبه ۲۶ تيرسـاعت انتشار خبر : 15:27:20
  • کتابخانه‌ مدارس تا حد امکان الکترونيکي مي‌شود ATIPERSS - مدیرکل آموزش متوسطه نظری آموزش و پرورش گفت: از امسال کتابخانه‌های مدارس تا حد امکان به صورت الکترونیکی اداره می‌شوند همچنین شورای دانش‌آموزی مدرسه نیز همان وظایف «کتابدار» را انجام می‌دهد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۰ دوشنبه ۴ مهرسـاعت انتشار خبر : 10:55:29