اخبار كتابخانه الكترونيك

  • راه اندازی کتابخانه دیجیتال فناوری اطلاعات ATIPRESS- رئیس فرهنگسرای فناوری اطلاعات از راه اندازی کتابخانه دیجیتال تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: به زودی نرم افزارهای کمک آموزشی حوزه فناوری اطلاعات نیز به این کتابخانه افزوده می شود.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ شنبه ۳ خردادسـاعت انتشار خبر : 08:51:19