اخبار فضای مجازی

  • پاسخ ستاد فضای مجازی دکتر ولایتی به دغدغه های صنف ICT ATIPRESS - توسعه دیپلماسی دیجیتالی، توسعه مبانی تجارت الکترونیک در سطح بین المللی، تثبیت وضعیت سامان یافته پهنای باند و ارتباطات بین المللی شبکه جهانی اینترنت، توسعه رایانش ابری، تحقق دولت همراه،توسعه کارآفرینی دیجیتالی، توجه ویژه ...
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۲ سه شنبه ۲۱ خردادسـاعت انتشار خبر : 14:39:29
  • بررسی مسائل صنف ICT در دیدار نمایندگان ستاد فضای مجازی دکتر ولایتی با مدیران سازمان نصر ATIPRESS - توسعه دیپلماسی دیجیتالی، توسعه مبانی تجارت الکترونیک در سطح بین المللی، تثبیت وضعیت بهینه پهنای باند و ارتباطات بین المللی شبکه جهانی اینترنت، توجه ویژه به ساماندهی فضای مجازی و استفاده از فرصت ها و نیز توجه ویژه به تعهدات ایران در جامعه جهانی اطلاعات از جمله موارد مورد بحث در این نشست دوستانه بود.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۲ سه شنبه ۲۱ خردادسـاعت انتشار خبر : 05:15:46