اخبار عید فطر

  • ماه رمضان ۳۰روزه ، سه شنبه عید است ATIPRESS - معاون مرکز ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری گفت: رویت هلال ماه شوال در غروب یکشنبه ۲۹ رمضان بسیار ضعیف است.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ شنبه ۴ مردادسـاعت انتشار خبر : 14:30:32