اخبار شمیم

  • رونمایی از نسخه داروخانه اپلیکیشن شمیم سلامتی ATIPRESS - مدیرفنی پروژه شمیم سلامتی با بیان اینکه امکان جدیدی در شمیم داروخانه که بخشی از شمیم سلامتی است گفت: سرویس فاکتور الکترونیکی علاوه بر سرویس نسخه یاب به اپلیکیشن شمیم داروخانه اضافه شده و در عین حال همزمان با شمیم داروخانه، نسخه جدید شمیم سلامتی هم عرضه می شود.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶ شنبه ۴ آذرسـاعت انتشار خبر : 23:42:42