اخبار شرکت واحد

  • اتوبوسراني با تمام امكانات در خدمت شهروندان است ATIPRESS - مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با بیان اینکه در مهر ماه امسال بیش از 6 هزار و 500 اتوبوس به شهروندان خدمات رسانی می‌کنند، گفت: اتوبوسرانی قادر است که بیش از 5/4 میلیون جابه جایی را در روز محقق کند.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۰ يکشنبه ۳ مهرسـاعت انتشار خبر : 10:53:25