اخبار شرکت ملی گاز

  • امضای قرارداد صادرات گاز ایران به عراق ATIPRESS - مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: قرارداد صادرات گاز ایران به عراق امروز با حضور وزیر نفت در بغداد نهایی می شود. بر اساس این قرارداد، روزانه ۲۵ میلیون متر مکعب گاز از پارس جنوبی به عراق صادر می شود.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۲ يکشنبه ۳۰ تيرسـاعت انتشار خبر : 13:37:17