اخبار سرمايه انساني

  • تغيير ساعات كاري در ماه رمضان توسط هيات دولت اعلام شد ATIPRESS - معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با اشاره به اين‌كه چگونگي تغيير ساعات كار كارمندان در ماه رمضان تا پايان هفته اعلام مي‌شود، گفت: هيچ محدويتي براي اضافه‌كار كارمندان ايجاد نشده است.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۱ يکشنبه ۲۵ تيرسـاعت انتشار خبر : 11:40:07