اخبار سازه

  • دستیابی ایران به فناوری کامپوزیت‌های سیمانی مقاوم‌کننده ساختمان‌ها ATIPRESS - گروهی از محققان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برای نخستین بار در کشور موفق به ساخت ماده ای کامپوزیتی شده‌اند که می تواند در ساخت سازه های مختلف و به خصوص در مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله به طور موثری مورد استفاده قرار گیرد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ چهارشنبه ۵ آذرسـاعت انتشار خبر : 09:53:21
  • بلندترین برج جهان در خزر ساخته می شود ATIPRESS - بلندترین برج دنیا در سواحل خزر به ارتفاع هزار و 50 متر یعنی 27 درصد بلندتر از برج خلیفه دبی اواخر 2013 ساخته می شود.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۰ چهارشنبه ۵ بهمنسـاعت انتشار خبر : 09:40:19