اخبار سازمان بهزيستي

  • باشگاههای ایدز در هریک از استانها ايجاد مي شود ATIPRESS - رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی از راه‌اندازی 15 خانه میان راهی برای معتادان در استانهای مختلف کشور خبر داد و گفت: با توجه به جمعیت تهران 4 خانه میان راهی در این استان ایجاد می‌شود.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ يکشنبه ۸ تيرسـاعت انتشار خبر : 10:29:33
  • وسایل توانبخشی معلولان به روز می شود ATIPRESS- معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از تدوین بسته آموزشی برای نابینایان 6 استان کشور خبر داد و گفت: وسایل توانبخشی نابینایان با استفاده از آخرین تکنولوژیهای دنیا به روز می شود.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ شنبه ۱۷ خردادسـاعت انتشار خبر : 12:19:25