اخبار سازمان امور مالياتي

  • مودیان مالیاتی مراقب شگردهای جدید اخاذی باشند ATIPRESS- دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور از شگرد جدید فرصت طلبان و سودجویان برای اخاذی از مودیان مالیاتی خبر داد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ دوشنبه ۱۹ خردادسـاعت انتشار خبر : 12:09:10