اخبار ریاست جمهوری

  • ارتباط جوانان و ملت با دنیا را، به وزارت ارتباطات سپردم ATIPRESS_ رئیس جمهور دولت یازدهم و نامزد دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری گفت: ارتباط جوانان و ملت با دنیا را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپردم تا مردم برای تماس با جهان، دیگران و به دست آوردن اطلاعات، احساس نگرانی نکنند.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۲ ارديبهشتسـاعت انتشار خبر : 15:25:45