اخبار دریای خزر

  • ضرورت مطالعه علمی سرطانزا شدن آب خزر ATIPRESS - معاون دریایی سازمان محیط زیست با اشاره به اظهارت یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر سرطانزا شدن دریای خزر گفت: منکر آلوده بودن آب دریای خزر نیستیم اما هنوز هیچ مطالعه علمی که ارتباط مستقیم میزان سرطان در مازندران با آلودگی دریای خزر را ثابت کند انجام نشده است.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ سه شنبه ۸ مهرسـاعت انتشار خبر : 10:41:14