اخبار خانواده

  • فرزندپروری و سبک های آن شهاب الدین شهرابی فراهانی - ATIPRESS - تجربه چراغ زندگي است اگر تجربه هاي زندگي را در اختيار فرزندان تان قرار دهيد، اگر به اين نوآمدگان، راه درست زندگي کردن بياموزيد و در کنار توجه به خوراک، پوشاک و وسايل مدرسه شان، به تغذيه روحي و فکري آنان نيز توجه داشته باشيد، بي شک، از پشيماني و حسرت، در امان خواهيد بود.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۸ ارديبهشتسـاعت انتشار خبر : 18:47:09