اخبار جنگ

  • احتمال جنگ بسیار ضعیف است ATIPERSS - خبرگزاری فرانسه گزارش داد: یك مقام وزارت خارجه ایران روز جمعه تهدید و احتمال حمله غرب به كشورش را كم اهمیت جلوه داد و اعلام كرد كه دشمنان می دانند هر حمله ای با پاسخ قوی و آهنین تهران روبرو خواهد شد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۱ شنبه ۹ ارديبهشتسـاعت انتشار خبر : 10:34:34