اخبار تاکسیرانی

  • آخرین مهلت تنظیم تاکسیمترها تا یک ماه آینده ATIPRESS - مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: نصب برچسبهای نرخهای جدید کرایه های تاکسی طی 15 روز تا یک ماه دیگر به طور کامل به پایان می رسد و در حال حاضر نیز در پایانه های تاکسیرانی در خصوص نرخهای جدید اطلاع رسانی شده است.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۱ دوشنبه ۲ مردادسـاعت انتشار خبر : 09:36:49