اخبار بسیج

  • برنامه بسیج برای اجرای مصوبه امر به معروف ATIPRESS - رییس سازمان بسیج مستضعفین از برنامه این سازمان در اجرای ماده ای از طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» خبر داد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ دوشنبه ۱۹ آبانسـاعت انتشار خبر : 13:03:51