اخبار بانک قرض‌الحسنه

  • مصطفی‌پور: اولین شعبه سیار بانکی در 22 بهمن ماه رونمایی مي شود ATIPRESS - مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از رونمایی اولین شعبه سیار بانکی در 22 بهمن ماه خبر داد و اظهار کرد: این نوع شعب به منظور بهره برداری در زمان بروز حوادث غیرمترقبه در کشور راه اندازی می شود که قرار است این شعب در زمان بروز حوادث غیرمترقبه در محل مستقر و تامین مالی لازم را انجام دهند.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۱ شنبه ۷ بهمنسـاعت انتشار خبر : 14:38:39