اخبار بازار کار

  • جزئیاتی جدید از نابودی 800 هزار شغل ATIPRESS - در حالی که دولت اعلام کرده یکساله 400 هزار شغل ایجاد شده است ولی کاهش یک میلیون نفر از جمعیت فعال کشور، از بین رفتن 800 هزار شغل و افزایش 163 هزارنفری جمعیت دارای اشتغال ناقص، ابهاماتی است که درباره آمارهای کاهش بیکاری وجود دارد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ يکشنبه ۱۸ آبانسـاعت انتشار خبر : 13:18:50
  • جزئیاتی جدید از نابودی 800 هزار شغل ATIPRESS - در حالی که دولت اعلام کرده یکساله 400 هزار شغل ایجاد شده است ولی کاهش یک میلیون نفر از جمعیت فعال کشور، از بین رفتن 800 هزار شغل و افزایش 163 هزارنفری جمعیت دارای اشتغال ناقص، ابهاماتی است که درباره آمارهای کاهش بیکاری وجود دارد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ يکشنبه ۱۸ آبانسـاعت انتشار خبر : 13:18:50
  • دلایل 3 شغله شدن در ایران ATIPRESS - معاون وزیر کار با تاکید بر اینکه با تدابیر دولت، بیکاری در حال خروج از وضعیت نامطلوب است، گفت: در حال حاضر، هر نفر شاغل 3.7 نفر را تحت پوشش خود دارد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ دوشنبه ۵ آبانسـاعت انتشار خبر : 07:42:46