اخبار ازدواج

  • اعلام شعار روز ملی ازدواج ATIPRESS - ازدواج آگاهانه، آسان ،پایدار و بهنگام به عنوان شعار روز ملی ازدواج از سوی وزارت ورزش و جوانان انتخاب شد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۱ يکشنبه ۹ مهرسـاعت انتشار خبر : 09:37:15