اخبار آمار

  • تولید آمار با روش سرشماری یا با روش ثبتی؟ علیرضا حسین آبادی - ATIPRESS - "هربرت جرج ولز" جامعه‌شناس و روزنامه‌نگار انگلیسی در یکی از مقالات خود نوشت: "بزودی روزی فراخواهد رسید که ...
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۰ چهارشنبه ۲ آذرسـاعت انتشار خبر : 15:29:03
  • فشار سنگين "بار پاسخگویی" در سرشماري 90 عليرضا حسين‌آبادي - ATIPRESS - حدود دو هفته از آغاز عمليات سرشماري جمعيت و مسكن مي‌گذرد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۰ چهارشنبه ۲ آذرسـاعت انتشار خبر : 14:35:25