اخبار رييس جمهور

  • نمی توان صنعت کشور را برای همیشه حمایت کرد ATIPRESS- رئیس جمهور با طرح این سوال تا کی باید از یک صنعت حمایت شود و صنعت چگونه باید روی پای خودش بایستد؟ از کسانی که تجربه بلندمدت و طولانی در تولید و صنعت دارند خواست تا با دولت گفتگو کنند.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ سه شنبه ۱۰ تيرسـاعت انتشار خبر : 11:58:14