اخبار جامعه

  • محبت را باید به جامعه تزریق کرد ATIPRESS- رئیس موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی(ره) با اشاره به ویژگی های عفو و لذت بخشیدن گفت: یکی از خصلت های عفو و بخشش رفع کینه است چرا که کینه موریانه ای است که بستر جامعه را از بین می برد و عفو بزرگترین رافع کینه هاست.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ يکشنبه ۱۸ خردادسـاعت انتشار خبر : 08:54:56