اخبار اقتصادي

  • گوشت مرغ ، مازاد تولید بر تقاضا ATIPRESS-رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی از مازاد تولید بر تقاضا خبر داد و گفت: البته این روند به کاهش قیمت ها و زیان بخش تولید منجر شده است.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ سه شنبه ۲۰ خردادسـاعت انتشار خبر : 12:42:34