اخبار آسیاتک

  • مشارکت آسیاتک در طرح ملی "مهربانو" ATIPRESS - شرکت آسیاتک به تمامی زنان و دختران جوان ایرانی عضو طرح ملی مهر بانو که بن کارت های تخفیفی آسیاتک را روی بسته های این طرح دریافت کنند 20 هزار تومان تخفیف ویژه برای دریافت سرویس اینترنتی ارائه می کند.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۴ شنبه ۲۹ فروردينسـاعت انتشار خبر : 14:59:38