اخبار سياسي

  • فجایع جنسی در جامعه امریکا به قلم کارتر ATIPRESS- کارتر، رئیس جمهور اسبق امریکا در کتاب جدید خود آمار تکان دهنده ای از بحران خشونت جنسی برضد زنان و دختران در جامعه امریکا منتشر کرده است.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ يکشنبه ۱۸ خردادسـاعت انتشار خبر : 10:19:56