درباره وب سايت AtiPress.com

پايگاه اطلاع رساني آتي پرس با آدرس اينترنتي  WWW.ATIPRESS.COM به عنوان پايگاهي خصوصي در زمينه اطلاع رساني حوزه هاي سياسي، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و هنري ، دانش و فناوري فعاليت مي كند.
اين پايگاه متشكل از روزنامه نگاران مجربي است كه با فعاليت در حوزه هاي مختلف ياد شده و تكيه بر دانش فني سال ها در رسانه هاي مختلف و مرتبط قلم زده و همچنين موثر بوده اند .
اين پايگاه را همچنين مشاوراني متشكل از استادان و كارشناسان صاحب نام و همچنين انجمن هاي علمي حمايت معنوي و علمي مي كنند.
اين پايگاه كاملا خصوصي بوده و به هيچ نهاد و ارگاني وابسته نيست.


اهدف راه اندازي پايگاه :

گسترش و اعتلای مباني خبر و اطلاع رساني
اطلاع رساني همه جانبه و تسريع در خبررساني توسعه يافته
اطلاع رسانی و کمک به جنبش مغزافزاري
افزایش سطح آگاهی جامعه
پی ریزی بساط ثبات جامعه اطلاعاتی ایران همپای جهان
فرهنگ سازی عمومی در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي
معرفی ، شناسایی و توسعه ابعاد اطلاع رساني در زمينه هاي مورد بحث
تولید و اشاعه محتوای ناب بومی
ایجاد پایگاه بازشناسی بخش خصوصی فعال در حوزه هاي فرهنگي ، اقتصادي و فناوري
انعکاس اخبار و بررسی چالش های خبري و تحليل موضوعي
شناسایی و معرفی نخبگان
تبیین جایگاه فناوري برای توسعه پایدار اقتصادي و سياسي
کمک به بازیابی ،بازشناسی و بازسازی یا مهندسی مجدد فرایندهای مدیریتي
کارآفرینی برای نیروی فعال خبرنگار و عوامل رسانه ای مستعد 


ديدگاه راه اندازي پايگاه:

در آغازین سال های هزاره سوم رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات جلوه نوینی از جهان را در ماهیت عصر دیجیتال و جامعه جهانی اطلاعات پدیدار گشته که به عنوان نهالی نوپا برای بقای خود به ناچار نیازمند تغذیه مناسب و به موقع آن هم با عناصری از جنس اطلاعات می باشد.
در این میان ،ایران به عنوان کشوری در حال توسعه با حضوری فعال و به هنگام در عرصه بین الملل ، خود را منشاء اثری بر اتفاقات پیرامونش درجهان گردانید ونام جامعه اطلاعاتی ایرانی را برچشم انداز اجتماعی آتی خود انتخاب نمود.
اما با وجود اینکه مدت زمان کوتاهی از ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به دروازه های این آب و خاک می گذرد ،قلمرو آن تا بدان حد پیش رفته که جایگاه ایران را به عنوان نقطه تجاری و هاب ارتباطاتی منطقه خاورمیانه تبیین نموده است .
این در حالی است که مهمترین مسئله در جامعه اطلاعاتی جهانی تامین خوراک محتوایی ،آنهم برای هر کشور و به ویژه محتوای بومی است ؛ از طرفی اطلاعات به عنوان زیرساختار محتوا گنجینه ای گرانبها است که امروزه دسترسی سریع ، صحیح،مکفی و موثر به آخرین تحولات و تغییرات آن ،عامل برتری افراد و ملتها بریکدیگر شده است .
از سوی دیگر با عنایت به اطلاع رساني لحظه به لحظه رسانه اي از طريق سیستم های ارتباطاتی و رسانه هاي گوناگون و نيز از همه مهم تر اطلاع رساني مناسب و روز آمد از درگاه واحد ، روش انتقال اطلاعات ،دیگر از حالت سنتی به شیوه های مدرن امروزی مبدل گشته و بواسطه ابزاری چون اینترنت و بر پایه زیرساخت هایی همچون فیبرنوری ، ماهواره و از این قبیل صورت می پذیرد .
در این میان عنصر اصلی انتقال اطلاعات " رسانه " است .
این عنصرارتباطی و اطلاع رسانی خود نیز همگام با تغییرات پیرامونش جلوه جدیدی یافته است که با عنوان رسانه دیجیتالی ، سایبر یا الکترونیکی از آن یاد می شود.
با این وصف به دلیل اینکه انتقال سریع اطلاعات و اساسا ً تولید محتوای لازم و به دنبال آن اطلاع رسانی صحیح و صریح ،عامل موثر برای تامین خوراک مدیریتی ، سياسي ، اجتماعي ،فرهنگی ، اقتصادی و فناوري است ، بنابراین توسعه پایدار کشور را سبب می شود.
در اين زمان و با وجود تهديدهاي رسانه اي و جنگ رسانه اي در جهان ، وجود درگاه هاي وسيع اطلاع رساني براي عموم جامعه اطلاعاتي براي بازشناسي ابعاد اين مسئله مهم بيش از پيش احساس مي شود تا دست در دست اتحاد با يكديگر به فرهنگ سازي ابعاد مختلف موضوع پرداخته تا هجوم رسانه اي كنترل شود.
اين پايگاه و كادر فعال در آن نيز با توكل بر خداوند يكتا و عنايت به عملكرد پيشكسوتان و كارشناسان ارتباطات و روزنامه نگاري و حوزه هاي مختلف مورد بحث، با اميد به خدمتگذاري براي جامعه اسلامي ايراني آغاز بكار كرده و تمام همت و تلاش خود را در جهت تحقق آرمان هاي ايران اسلامي و تبيين درست جايگاه خبر و اطلاع رساني در كشور بكار بسته است.